KATALOG ZÁJEZDŮ      KONTAKTY      PROČ S NÁMI         INFORMACE        PROMÍTÁNÍ   AKCE NA ZAKÁZKU         PŘIHLÁSIT SE/ZAREGISTROVAT SE

Treking za domorodci Západní Papuy
POPIS

Během relativně krátkého času navštívíme nejzajímavější místa Západním Papuy a poznáme díky tomu část Indonésie, na jejíž procestování bychom potřebovali měsíce.

Západní Papua (nazývaná také Irian Jaya) zabírá polovinu ostrova Nová Guinea a je nejvýchodnější indonéskou provincií. Geografické podmínky (často odlehlá, nepřístupná údolí a izolované oblasti) vedly k zachování obrovského množství zcela nezávislých, ač vzdáleně spřízněných jazyků – jejich počet se pohybuje v rozmezí 200–700 (záleží na způsobu klasifikace). Nejběžněji užívanými jazyky jsou dani, yali, ekari a biak. Přibližně 2/3 obyvatel se hlásí ke křesťanství, často obohacenému o animistické prvky původních náboženství.

Námi navštívené oblasti jsou územím etnika Daniů a Yaliů, nejsou příliš vyhledávané turisty, tudíž zde budeme v několika vesnicích atrakcí pro místní obyvatele spíše my.

Domorodí obyvatelé si dodnes zachovali technologickou vyspělost na úrovni doby kamenné, protože celá tato oblast byla po dlouhá léta pro turisty zavřená. Také příroda si zde zachovala svůj původní ráz a divokost, což brzy poznáme při treku!

Náročnost:

Tento zájezd je vhodný zejména pro klienty, kteří mají již určité cestovatelské zkušenosti. Jde se o trekový zájezd s poznávací částí ve městech a místních vesnicích. Zájezd může být pro některé jedince náročný klimaticky (tropy, vlhkost, případný déšť) a cestovatelsky (místní přelety, treková část, odlišná kultura, stav místních komunikací atd.). Denně půjdeme cca 7 – 8 hodin, trasa vede divokou džunglí, kde budeme brodit několik menších říček a často budeme procházet nezpevněným a bahnitým terénem. Každý si ale ponese pouze menší batoh, o hlavní zavazadla se postarají nosiči.  Určitý komfort však zažijeme díky plné penzi připravované na místě kuchaři.

Klima:

Počasí v Indonésii je tropické (tzn. teplo a vlhko). Teploty v námi navštívené oblasti by se měly pohybovat okolo 25–30 °C (v noci okolo 10–15 °C). V červnu zde končí období sucha, ale na treku musíme počítat i s nenadálým deštěm, ten má však většinou charakter vydatných krátkodobých tropických lijáků.

Poznámka:

Informační schůzka se bude konat asi dva týdny před odjezdem. Zodpovíme na ní vaše dotazy, poradíme, jak si na zájezd dobře zabalit, a připomeneme, na co nezapomenout. Pokud se schůzky nezúčastníte, nevadí – veškeré důležité informace obsahují i podrobné pokyny, které obdržíte e-mailem asi měsíc před odjezdem.