KATALOG ZÁJEZDŮ      KONTAKTY      PROČ S NÁMI         INFORMACE        PROMÍTÁNÍ   AKCE NA ZAKÁZKU         PŘIHLÁSIT SE/ZAREGISTROVAT SE

Severní Peru a NP Huascarán
POPIS

Peru je turisticky nesmírně atraktivní země a při její rozloze téměř 2,5x větší než Francie nelze všechny její půvaby směstnat do jediného zájezdu. Přijměte proto naše pozvání na méně obvyklou, převážně horskou trasu z Limy k severu. Přesvědčíte se, že Peru není jen Cuzco a Machu Pichu, a určitě nebudete litovat. Zájezd je koncipován jako poznávací s nenáročnou turistikou, i když ve vysokých nadmořských výškách se občas poctivě zadýcháte. V první části zájezdu pobudeme čtyři dny v Cordilleře Blanca, nejvyšším a nejkrásnějším pohoří peruánských And, kde nad přívětivě zelenými dolinami ční desítky ledovcových štítů mimořádně efektních tvarů v čele s dominantním Huascaránem (6768 m, nejvyšší hora Peru). Ze zdejšího centra Huarázu budeme hvězdicově vyrážet na jednotlivé výlety minibusové i pěší za nejkrásnějšími lokalitami v okolí, takže některý lze i vynechat a věnovat se odpočinku.  Dále k severu se vydáme nejprve na pobřeží Pacifiku, kde nás čekají vyhlášené předkolumbovské památky v čele s městem Chan Chan i kratší relaxace u oceánu. Následně zamíříme opět do hor, do Cajamarcy, jednoho z center peruánského folkloru, a dále přes dva kilometry hluboký kaňon Maraňonu, jedné z hlavních zdrojnic Amazonky, za dalšími perlami peruánského severu například v podobě tajemné předincké pevnosti Kuelab či vodopádu Gocta, jednoho z nejvyšších vodopádů světa.

Čtyři dny před tímto zájezdem vyráží z Prahy zájezd Treking pod Huascaránem a severní Peru, který má v úvodní části v Cordilleře Blanca náročnější turistický program, a dále pokračují oba zájezdy shodně. Různě zdatní rodinní příslušníci tak případně mohou v NP Huascarán zvolit odlišný program a druhou část zájezdu strávit společně.

Náročnost:

Zájezd je náročný spíše cestovatelsky z důvodu několika delších přejezdů a kvůli postupné aklimatizaci na vysokou nadmořskou výšku v Cordilleře Blanca. V rámci pěšího programu jsou v zájezdu zařazeny tři poněkud náročnějčí pěší výlety, které je možné alternativně vynechat, případně některé lze absolvovat na pronajatém koni.

Velikost skupiny:

8–16 účastníků.

Poznámka:

U termínů, kde je uvedena registrace ESTA za příplatek, se poletí přes USA. Pro transit přes USA je potřeba registrace ESTA a biometrický pas a nebo pas s platným vízem.

Informační schůzka se bude konat asi dva týdny před odjezdem. Zodpovíme na ní vaše dotazy, poradíme, jak si na zájezd dobře zabalit, a připomeneme, na co nezapomenout. Pokud se schůzky nezúčastníte, nevadí – veškeré důležité informace obsahují i podrobné pokyny, které obdržíte e-mailem asi měsíc před odjezdem.