KATALOG ZÁJEZDŮ      KONTAKTY      PROČ S NÁMI         INFORMACE        PROMÍTÁNÍ   AKCE NA ZAKÁZKU         PŘIHLÁSIT SE/ZAREGISTROVAT SE

Národní parky Patagonie a Velikonoční ostrov
POPIS

Tato již tradiční a oblíbená cesta klade důraz na poznávání jedinečné patagonské přírody formou rozumně pojaté pěší turistiky. Patagonské národní parky patří k přírodním pokladům naší planety. Uvidíme zasněžené vulkány zrcadlící se v jezerech, zástupy tučňáků i mohutné dvoukilometrové věže Paine. Trasa je postavena tak, že téměř vždy trávíme nejméně dva noclehy na jednom místě a delší přejezdy nahrazujeme místními přelety, abychom co nejlépe využili čas. Nově jsme program přeskládali tak, abychom nejprve absolvovali náročnější patagonskou část a na závěr si mohli vychutnat odpočinek v jezerní oblasti v okolí Pucónu, kde je i výrazně tepleji a dny lze strávit i odpočinkem spojeným s koupáním.

Upozornění:

Cizinec při vstupu na území Chile povinně vyplňuje formulář chilské Zemědělské a veterinární služby (SAG) a Státní celní služby, v němž mj. odpovídá na otázku, zda do země dováží nějaké rostliny, čerstvé ovoce a zeleninu, maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, med a další potraviny. 

SAG zavedla přísná ochranná opatření s cílem zamezit zavlečení škůdců, chorob hospodářských zvířat a chorob rostlin do země. Na hraničních přechodech včetně mezinárodních letišť při vstupu do Chile rutinně probíhají důkladné prohlídky zavazadel (RTG a manuální kontrola, kontrola speciálně vycvičenými psy). Restrikce na dovoz potravin se nedoporučuje podceňovat; při porušení předpisů se cizinec vystavuje nebezpečí sankcí (vysoké pokuty a odepření vstupu do země).

Formulář s informacemi, jak jej vyplnit, bude součástí informačních materiálů, které odbrží každý klient v den odletu na letišti od pracovníka CK Adventura.

Více informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí – zde

Klima:

Chilské počasí je velmi rozmanité, což je způsobeno jeho geografickou polohou. Na severu Chile je země pouštního charakteru, centrální část připomíná „středomořský“ charakter  a v období od května do srpne zde často prší, jih je spíše vlhký a chladný. Letní měsíce trvají od listopadu do května a zimní od června. 

V období našich zájezdů v regionu vrcholí léto mírného pásu, doprovázené větrem a proměnlivostí počasí. Velikonoční ostrov má po celý rok stabilní počasí.

Velikost skupiny:

10 – 16

Počet účastníků na Velikonoční ostrov 7 – 8.