KATALOG ZÁJEZDŮ      KONTAKTY      PROČ S NÁMI         INFORMACE        PROMÍTÁNÍ   AKCE NA ZAKÁZKU         PŘIHLÁSIT SE/ZAREGISTROVAT SE

Kavkaz – turistika pod Elbrusem
POPIS

Dlouhá Baksanská dolina se zařezává z ruské strany přímo do srdce těchto velkolepých euroasijských velehor, přímo pod jejich nejvyšší vrchol Elbrus, který je se svými 5642 m zároveň nejvyšším vrcholem Ruska. Zde budeme týden ubytováni v příjemném penzionu a užívat si pěší výlety v malebně zelených svazích a horských dolinách s efektními panoramaty zaledněných horských masivů. Za nejkrásnějšími výhledy nás vyvezou zdejší lanovky – až do 3000 m směrem k hlavnímu hřebeni, který tvoří hranici s Gruzií, a až téměř do 4000 m na zasněžené svahy Elbrusu, jejichž kuželovitý tvar jasně prokazuje, že jde o bývalý vulkán. Díky jeho severnější poloze odsud přehlédneme dramaticky rozeklaný hlavní hřeben Kavkazu v celé kráse. A abyste využili nezbytné ruské vízum ve větší míře, můžete cestou zpět při přestupu v Moskvě přerušit let a využít možnost fakultativního prodloužení v Moskvě s ubytováním v hotelu blízko centra.

Upozornění:

Do některých oblastí Přielbrusí je nutné mít pohraniční povolení, na jehož vyhotovení si ruská strana vyhrazuje až 2 měsíce. Z tohoto důvodu je nejzazší termín přihlášení na zájezd právě 2 měsíce před odjezdem.

Náročnost:

Předpokládanou délku a převýšení jednotlivých pěších výletů a túr uvádíme v programu. Výlety dolinami se ale většinou vracejí stejnou cestou zpět, takže téměř vždy je za dobrého počasí možnost individuálního zkrácení trasy. Ve vyšších polohách je nutné počítat také s kamenitými úseky a zejména na Elbrusu se sněhovými poli.

Velikost skupiny:

6–9 účastníků.

Poznámka:

Dny programu se budou případně  podle předpovědi počasí přesouvat ve prospěch lanovkových dnů, ale také s ohledem na postupnou aklimatizaci na vysokou nadmořskou výšku.